Czeka Was dość dużo pracy, dlatego dobrze gospodarujcie czasem.
Zagadnienia istotne, ponieważ, źeby dobrze coś zrozumieć, powinno się mieć dobrze ugruntowane podstawowe wiadomości.
Podzielcie się zadaniem tak, żeby każdy wiedział, jakie pojęcia powinien znaleźć.
Wasz temat Budowa atomu powinien składać się z przedstawienia następujących zagadnień:

1. Atom, cząstki elementarne (proton, neutron, elektron).
2. Elektrony walencyjne wolne pary elektronowe, elektrony niesparowane, dziury elektronowe.
3. Powłoki elektronowe, liczby kwantowe, zakaz Pauliego, reguła Hunda, elektroujemność.
4. Orbital, konfiguracja elektronowa atomów (z zaznaczeniem wyjątków).


Podane zagadnienia możecie znaleźć na następujących (przykładowych) stronach:


rysunek
Anna Kaleta, Piotr Chojnacki, Krzysztof Charatonik © 2006